Baza wiedzy

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za uszkodzony jacht?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

odszkodowanie za uszkodzony jacht

Odbijanie, wpływanie do portów, mijanie się z inną łodzią – to wszystko sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia jachtu. Naprawa bywa naprawdę kosztowna, ale na szczęście zwykle nie musisz ponosić związanych z nią wydatków. Pokryje je odszkodowanie za uszkodzony jacht wypłacone z OC lub NNW.

Jacht został uszkodzony – co dalej?

Doszło do uszkodzeń – prawdopodobnie kadłuba, masztu albo żagli, bo to właśnie te elementy są najbardziej narażone na zniszczenia. Naprawy będą kosztowne, a Ty nie chcesz opłacać ich z własnej kieszeni. Musisz więc zadbać o to, by ubezpieczyciel pokrył wszystkie te wydatki.

Podobnie jak w przypadku kolizji na drodze i tutaj liczą się pierwsze podjęte przez Ciebie czynności. Właściwie będą one analogiczne do tych, które wykonujesz w razie stłuczki. Oznacza to, że najlepiej będzie:

  • spisać dane ewentualnych świadków,
  • sporządzić oświadczenie sprawcy (jeśli druga strona bierze na siebie odpowiedzialność za szkody) – powinny się w nim znaleźć dane sprawcy, dane obu jachtów, okoliczności zdarzenia, dane polisy, opis uszkodzeń oraz wasze podpisy,
  • zrobić zdjęcia uszkodzeń.

Następnie musisz ocenić, na jakiej podstawie będziesz ubiegać się o odszkodowanie za zniszczony jacht. W zależności do konkretnego przypadku będziesz mieć tu 2 możliwości.

Uszkodzony jacht – naprawa z OC czy NNW?

W Polsce co do zasady nie ma obowiązku ubezpieczania jachtu. Taki sprzęt jest jednak naprawdę drogi, a ewentualne koszty naprawy mogą znacząco odbić się na Twoim budżecie. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na zakup ubezpieczenia.

W ten sposób mogą zapewnić sobie ochronę zarówno w razie nieprzewidzianych zdarzeń (np. uszkodzeń wynikających ze złych warunków pogodowych), jak i w sytuacji, gdy z własnej winy zniszczą sprzęt należący do innej osoby.

Oznacza to także, że jeśli to Twój jacht zostanie uszkodzony, pieniądze możesz otrzymać w oparciu o 2 różne ubezpieczenia:

  • na podstawie OC – jeśli kto inny odpowiada za szkody,
  • w ramach ubezpieczenia NNW – w pozostałych przypadkach.

Jako że każde z nich rządzi się nieco innymi prawami, oba przypadki zostaną omówione osobno.

Odszkodowanie za uszkodzony jacht w ramach OC

Zacznijmy od sytuacji, kiedy za uszkodzenia odpowiada inna osoba. Może być to np. posiadacz innego jachtu, który zderzył się z Twoim.

W takiej sytuacji to osoba odpowiedzialna za szkody powinna je naprawić. Oznacza to, że albo zgłosisz się do jej ubezpieczyciela (jeśli posiada ona OC), albo też szkody będzie musiała pokryć z prywatnych pieniędzy.

Jak już wiesz, co do zasady nikt nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia jachtu. Wymagają go jednak np. mariny jachtowe. W praktyce jeśli już jesteś osobą poszkodowaną, często okazuje się więc, że sprawca rzeczywiście posiada polisę.

W takiej sytuacji szkody zgłaszasz do jego ubezpieczyciela, a ten powinien wypłacić Ci sumę, która pozwoli na dokonanie wszystkich potrzebnych napraw. Krótko mówiąc: odszkodowanie ma umożliwić przywrócenie Twojego jachtu do poprzedniego stanu.

W ubezpieczeniach przewidziana jest jednak pewna górna granica, czyli suma gwarancyjna. Może się okazać, że w przypadku ubezpieczenia sprawcy jest ona zbyt niska w porównaniu do poniesionych przez Ciebie szkód. W takiej sytuacji część pieniędzy (do granicy sumy gwarancyjnej) wypłaci Ci ubezpieczyciel. Pozostałej kwoty będziesz natomiast dochodzić już bezpośrednio od sprawcy.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC?

Ubezpieczenie OC jachtu obowiązuje na nieco innych zasadach niż np. OC samochodu. W przypadku tego drugiego możesz otrzymać przecież nie tylko kwotę potrzebną do naprawy samochodu, ale także do naprawienia szkód na osobie (np. zwrot kosztów leczenia) albo związanych z prywatnym mieniem.

OC jachtu ma natomiast za zadanie chronić przede wszystkim samą jednostkę na wypadek, gdyby została zniszczona, ukradziona, zatopiona itd. Nie dotyczy za to szkód odniesionych przez członków załogi, uszkodzonego mienia itd. Za nie pieniędzy w ramach OC więc nie otrzymasz.

Odszkodowanie za uszkodzony jacht w ramach NNW

Twój jacht może jednak nie tyle zostać uszkodzony przez inną osobę, co ulec zniszczeniu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Co więcej, szkody mogą dotyczyć nie tylko samej jednostki, jak i Ciebie, innych członków załogi albo wiązać się z przewożonym mieniem. Na wszystkie takie sytuacje sprawdzi się właśnie NNW.

Takie ubezpieczenie pokryje szkody związane z uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Dodatkowo możliwe będzie także ubezpieczenie rzeczy osobistych. Jeśli ulegną one uszkodzeniu, a Ty posiadasz odpowiednią polisę, za nie również otrzymasz odszkodowanie.

Uszkodzony jacht a zasady wypłaty odszkodowania

Załóżmy, że wiesz już, na podstawie której polisy ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzony jacht. Co w takim razie masz zrobić w dalszej kolejności?

Przede wszystkim zanim w ogóle dokonasz zgłoszenia, uważnie przeczytaj warunki umowy ubezpieczenia. Spójrz przede wszystkim na jej zakres i ewentualne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Może się bowiem okazać, że w Twoim przypadku odszkodowanie Ci się nie należy.

Jeśli jednak dojdziesz do wniosku, że masz prawo do pieniędzy od TU, zgłoś mu szkodę i prześlij wszystkie zgromadzone dokumenty (zeznania świadków, oświadczenie sprawcy, zdjęcia, listę z zakresem uszkodzeń itd.).

Po otrzymaniu zgłoszenia ubezpieczyciel wyśle swojego przedstawiciela, który dokona oględzin i przygotuje raport. Na tej podstawie zostanie potem sporządzony kosztorys. Właśnie dlatego musisz się upewnić, że rzeczoznawca zauważył wszystkie uszkodzenia i każde z nich odnotował.

Potem pozostaje Ci już tylko czekać, aż ubezpieczyciel przyśle decyzję o wypłacie (lub ewentualnej odmowie wypłaty) odszkodowania oraz przeleje odpowiednią kwotę. Czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela zwykle wynosi 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Zaniżone odszkodowanie za uszkodzony jacht – co robić?

Idealnie byłoby, gdyby po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wypłacił Ci dokładnie tę kwotę, która rzeczywiście pokryje wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Bywa z tym jednak różnie.

Problemy pojawiają się już na etapie samej kalkulacji naprawy. Na związane z nią wydatki będzie wpływać nie tylko robocizna, ale i to, z jakich materiałów wykonane są poszczególne części, jaki jest ich splot, krój i gramatura. Ubezpieczyciel powinien więc w kalkulacji uwzględnić ten sam produkt. Jeśli pod uwagę weźmie inny, różniący się np. materiałem, kosztorys może się okazać niedoszacowany.

Drugą problematyczną kwestią okazuje się uwzględnianie zużycia technicznego. Jeśli w momencie powstania szkód elementy były już częściowo zużyte, towarzystwo ubezpieczeniowe zastosuje przelicznik, na podstawie którego dokona odpowiedniego potrącenia. To również może prowadzić do zaniżenia odszkodowania.

Do tego dochodzą jeszcze same postanowienie umowy często formułowane na tyle nieprecyzyjnie, że można interpretować je na różne sposoby. Czasami okazuje się więc, że ubezpieczyciel przedstawia korzystny dla niego sposób rozumienia tych postanowień, a Ty nie jesteś w stanie ocenić, czy na pewno ma rację.

Wszystkie te kwestie mogą sprawić, że otrzymasz zaniżone odszkodowanie za uszkodzony jacht. W takiej sytuacji nie musisz jednak zgadzać się z ubezpieczycielem. Możesz odwołać się od jego decyzji.

Ważnym dokumentem przy odwołaniu od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego będzie przede wszystkim kosztorys niezależnego rzeczoznawcy. Ekspert obejrzy szkody i sporządzi własny kosztorys. Jeśli okaże się on rozbieżny z kosztorysem ubezpieczyciela, możesz na tej podstawie domagać się większego odszkodowania.

Gdy po złożeniu odwołania ubezpieczyciel mimo wszystko nie zgodzi się z Twoim stanowiskiem, o wyższe odszkodowanie możesz walczyć w sądzie. Tu oczywiście duże znaczenie będą mieć przedstawione przez Ciebie dowody, w tym wspomniana już ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy. O swoje pieniądze nie musisz przy tym ubiegać się samodzielnie – możesz skorzystać z pomocy prawnika, który wyręczy Cię w wielu czynnościach.

Odszkodowanie za uszkodzony jacht – podsumowanie

  1. Co do zasady nie ma obowiązku ubezpieczenia jachtu. Większość właścicieli decyduje się jednak na wykupienie ubezpieczenia, by nie pokrywać ewentualnych szkód z własnej kieszeni. W efekcie odszkodowanie zwykle otrzymasz w ramach polisy OC lub NNW.
  2. Aby zwiększyć swoje szansę na wypłatę pełnego odszkodowania, koniecznie zadbaj o zgromadzenie wszystkich niezbędnych dowodów i dokumentów. Gdy ubezpieczyciel przyśle na miejsce swojego rzeczoznawcę, dopilnuj natomiast, by odnotował on wszystkie szkody.
  3. Zdarza się, że kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela jest zaniżony. Może to wynikać m.in. z uwzględnienia w nim innych materiałów albo pominięcia niektórych szkód. W takiej sytuacji masz prawo odwołać się od wydanej decyzji, a jeśli i to nie przyniesie zamierzonego efektu – dochodzić swoich praw w sądzie.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

szkoda z OC sprawcy

Baza wiedzy

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Do ubezpieczyciela sprawcy może zgłosić się każdy poszkodowany.  Nie ma więc znaczenia, czy jesteś kierowcą, pasażerem, czy też potrąconym pieszym albo rowerzystą. Aby jednak otrzymać należne Ci odszkodowanie, najpierw musisz zgłosić szkodę.

szkoda majątkowa

Baza wiedzy

Czym jest szkoda majątkowa i czego można się domagać w związku z jej powstaniem?

Niedotrzymanie warunków umowy, wypadek spowodowany przez innego kierowcę czy poślizgniecie się na nieodśnieżonym chodniku – to wszystko sytuacje, w których możesz ponieść konkretne straty materialne. W tym kontekście duże znaczenie ma więc takie pojęcie jak szkoda majątkowa.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się