Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w szkole – kiedy Twoje dziecko może je uzyskać?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 29.11.2021

odszkodowanie za wypadek w szkole

Wysyłając swoje dziecko do szkoły, oczekujesz, że nic mu się nie stanie. Będzie przecież stale przebywać pod opieką nauczycieli i wychowawcy. Mimo wszystko nieraz dochodzi do takich zdarzeń jak choćby złamanie ręki czy skręcenie kostki. W imieniu dziecka możesz wówczas ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w szkole. 

Czym jest wypadek w szkole i dlaczego to pojęcie jest znacznie szersze niż może Ci się wydawać?

Nie ma sensu przytaczać tu poważnie brzmiącej definicji. W końcu chyba każdy intuicyjnie zdaje sobie sprawę, co kryje się pod pojęciem wypadku w szkole. Warto jednak dodać, że „wypadek w szkole” – wbrew swojej nazwie – to nie tylko zdarzenie na terenie samej placówki.

Może mieć miejsce także poza nią, w czasie spędzanym pod opieką nauczyciela, zarówno w ramach zajęć dydaktycznych, jak i tych wychowawczych czy opiekuńczych.

Oznacza to, że odszkodowanie za wypadek w szkole będzie przysługiwać Twojemu dziecku nie tylko, gdy coś stanie się mu w klasie albo na szkolnym korytarzu. Takie świadczenie otrzyma również, gdy do urazu doszło podczas wycieczki szkolnej, zawodów sportowych i po lekcjach, w czasie spędzonym pod opieką nauczyciela.

Wypadek w szkole – procedury

Zgłoszenie wypadku dziecka w szkole powinno nastąpić niezwłocznie. O tym fakcie muszą zostać zawiadomieni rodzice, społeczny inspektor pracy, pracownik BHP, rada rodziców, a także organ prowadzący szkołę.

Kiedy miejsce zdarzenia zostanie zabezpieczone, powołuje się zespół powypadkowy. Ma on ocenić okoliczności zdarzenia i sporządzić protokół. Wyniki przedstawi Twojemu dziecku (jeśli jest pełnoletnie) albo Tobie jako jego opiekunowi prawnemu. Jeśli nie zgadzasz się z ustaleniami zawartymi w protokole, możesz zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

Już na tym etapie koniecznie pamiętaj o gromadzeniu całej dokumentacji leczenia oraz rachunków i faktur potwierdzających poniesione z tego tytuły koszty. Dzięki temu później będziesz w stanie skuteczniej dochodzić wypłaty odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole?

Istnieje aż kilka możliwości, by otrzymać odszkodowanie po wypadku w szkole. Zakładając, że Twoje dziecko jest niepełnoletnie, nie będzie ubiegać się o nie samodzielnie. To Ty wystąpisz w jego imieniu jako opiekun prawny.

Wypadek w szkole a ubezpieczenie NNW

Po pierwsze placówki oświatowe oferują ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Są to ubezpieczenia grupowe i nieobowiązkowe, więc to Ty decydujesz, czy Twoje dziecko do niego przystąpi i wtedy opłacasz składkę.

W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia nie będzie mieć znaczenia, czy do nieszczęśliwego wypadku doszło w trakcie roku szkolnego, czy np. podczas przerwy zimowej albo na wakacjach (zwykle polisa obowiązuje przez całe 12 miesięcy). Tak samo jak nie ma znaczenia, czy zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły.

Zakłady ubezpieczeń mają dużą dowolność przy kształtowaniu postanowień ubezpieczeń NNW. Właśnie dlatego w zależności od konkretnej umowy zakres ochrony może mocno się różnić. Najczęściej jednak ubezpieczenie przewidziane jest na takie zdarzenia jak:

  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • koszty nabycia protez i środków pomocniczych,
  • transport medyczny, wizyta lekarza pierwszego kontaktu itd.

Najlepiej dokładnie zapoznaj się z OWU danego NNW i sprawdź, jaką ochronę obejmuje.

Jeśli Twoje dziecko ma wykupioną tego rodzaju polisę i dojdzie do wypadku w szkole, po odszkodowanie będziesz występować bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Co ważne, tego rodzaju ubezpieczenie nie wyklucza się z innymi. Oznacza to, że w razie wypadku Twoje dziecko będzie mogło otrzymać jednocześnie pieniądze z NNW, ZUS-u i z ewentualnej dodatkowej polisy.

Dodatkowe ubezpieczenie dziecka

Możesz też uznać, że ubezpieczenie oferowane przez szkołę jest niewystarczające (np. pod względem maksymalnej kwoty, jaką Twoja pociecha otrzyma albo z uwagi na zakres zdarzeń objętych ochroną). W takiej sytuacji możesz samodzielnie wykupić kolejne ubezpieczenie NNW.

Jak już zostało wspomniane, roszczenia będą się kumulować, dlatego w ten sposób masz największą gwarancję, że otrzymana kwota rzeczywiście pokryje wszystkie koszty związane z wypadkiem.

Wypadek dziecka w szkole a odszkodowanie z ZUS-u

Pieniądze za wypadek może wypłacić także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie takie przewidziane jest dla wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach. Twoje dziecko może wówczas otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odszkodowanie od placówki szkolnej

Trzy wyżej opisane możliwości to jednak wciąż nie wszystko, bo odszkodowanie za wypadek w szkole czasem będzie przysługiwać Ci także od samej placówki, w której doszło do zdarzenia.  Tutaj jednak konieczne będzie spełnienie dodatkowego wymogu – udowodnienie, że szkoła dopuściła się zaniedbań.

Kiedy i jak można otrzymać odszkodowanie od szkoły za wypadek dziecka?

Ostatnia wspomniana wyżej możliwość uzyskania odszkodowania związana jest z dochodzeniem roszczeń bezpośrednio od placówki. Możliwe jest to jednak tylko pod warunkiem, że szkoła zaniedbała zasady BHP i to właśnie z tego powodu doszło do wypadku. A mówiąc bardziej prawniczym językiem – takie odszkodowanie otrzymasz, o ile placówka ponosi winę za całe zdarzenie i co za tym idzie – ma obowiązek naprawienia powstałych szkód.

W tej sytuacji duże znaczenie będzie mieć więc przede wszystkim wspomniany już protokół powypadkowy. To właśnie na jego podstawie zwykle możesz wykazać ewentualne zaniedbania w zakresie BHP. W ten sposób spełnisz więc pierwszy wymóg – udowodniasz winę.

Drugi niezbędny element to szkoda. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie wydatki związane z wypadkiem w szkole. Mogą to być koszty leczenia, rehabilitacji i opieki, której potrzebuje Twoje dziecko. Jeśli musisz czasowo zrezygnować z pracy, by opiekować się swoją pociechą, kosztami opieki będzie utracony przez Ciebie dochód.

Potem pozostaje jeszcze wykazanie trzeciego niezbędnego elementu – związku przyczynowego między zawinionym działaniem a szkodą. Konieczne będzie więc udowodnienie, że gdyby nie zaniedbania w zakresie BHP, nie doszłoby do szkód.

Kiedy dysponujesz wszystkimi tymi dowodami, możesz już wystąpić o odszkodowanie za wypadek w szkole. Zrobisz to na drodze cywilnej, pozywając organ prowadzący placówkę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły publicznej, takim organem będzie jednostka samorządu terytorialnego. Gdy natomiast szkoła ma wykupione OC, swoje roszczenia będziesz kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Odszkodowanie to jednak nie wszystko. Twoje dziecko za wypadek w szkole może otrzymać także zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Chodzi tu przede wszystkim o ból i cierpienie. W szczególnych przypadkach będzie mu przysługiwać również renta.

Śmiertelny wypadek w szkole – jakie roszczenia Ci przysługują?

Choć najgorsze scenariusze na szczęście spełniają się najrzadziej, to czasami niestety w szkołach dochodzi nawet do wypadków śmiertelnych. Wtedy jako rodzic zmarłego też możesz ubiegać się o konkretne świadczenia.

Przede wszystkim będzie Ci przysługiwać zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, które ma przynajmniej częściowo zrekompensować ból i stratę związane z tym tragicznym doświadczeniem.

Ponadto możesz wystąpić o zwrot kosztów leczenia (jeśli Twoje dziecko zmarło dopiero w szpitalu, po podjęciu prób ratowania jego życia opłacanych przez Ciebie) oraz zwrot kosztów pogrzebu.

Odszkodowanie za wypadek w szkole – podsumowanie

  1. Odszkodowanie za wypadek w szkole możesz otrzymać na kilku różnych podstawach: z ZUS-u, w ramach NNW proponowanego przez placówkę jako ubezpieczenie grupowe lub w ramach polisy, którą samodzielnie wykupisz swojemu dziecku.
  2. Równie dobrze może się zdarzyć, że do wypadku w szkole doszło wskutek zaniedbań ze strony samej placówki (nieprzestrzegania przepisów BHP). W takiej sytuacji możesz pozwać samą szkołę i od niej otrzymać dodatkowe pieniądze.
  3. O ile Twoje dziecko jest niepełnoletnie to Ty jako opiekun prawnych będziesz w jego imieniu dochodzić wszystkich tych roszczeń.
  4. W najtragiczniejszych przypadkach, a więc gdy wypadek zakończył się śmiercią, jako osobie najbliższej będzie Ci przysługiwać zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinne, a także zwrot kosztów leczenia i pogrzebu.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku – kiedy można je otrzymać? Czy park wodny może odmówić wypłaty pieniędzy?

Parki wodne cieszą się dużą popularnością, a już szczególnie w sezonie wakacyjnym. A tam, gdzie więcej osób, tam i częściej dochodzi do wypadków. Jeśli taka sytuacja przydarzy się i Tobie, możesz wystąpić o odszkodowanie za wypadek w aquaparku.

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe to nie zawsze tylko stłuczony reflektor czy wgnieciona blacha. Jeśli podczas takiego zdarzenia ucierpisz także Ty, a nie tylko samochód, z OC sprawcy możesz dostać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w szkole?

Odszkodowanie za wypadek w szkole zwykle przysługuje w ramach NNW, dlatego będzie wypłacał je ubezpieczyciel. Czasami jednak do odpowiedzialności można pociągnąć samą placówkę i wtedy po pieniądze należy się zgłosić do jej ubezpieczyciela OC. Ostatnia możliwość to wypłata odszkodowania z ZUS-u.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się