Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku – kiedy można je otrzymać? Czy park wodny może odmówić wypłaty pieniędzy?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 21.12.2021

odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Parki wodne cieszą się dużą popularnością, a już szczególnie w sezonie wakacyjnym. A tam, gdzie więcej osób, tam i częściej dochodzi do wypadków. Jeśli taka sytuacja przydarzy się i Tobie, możesz wystąpić o odszkodowanie za wypadek w aquaparku. Czasami będą Ci też przysługiwać dodatkowe świadczenia. 

Kiedy aquapark odpowiada za wypadek?

Sądy są zgodne co do tego, że aquapark można uznać za „przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody”. Dla Ciebie oznacza to, że łatwiej uzyskasz odszkodowanie.

Dzieje się tak dlatego, że przepisy wyróżniają dwa rodzaje odpowiedzialności: odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka. W przypadku tej pierwszej rekompensata pieniężna należy Ci się tylko pod warunkiem, że dana osoba ponosi winę za powstanie szkód. Sprawa wygląda już natomiast inaczej w odniesieniu do odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Jest ona szersza, co oznacza, że dana osoba musi naprawić szkody nawet powstałe bez jej winy.

Na zasadzie ryzyka odpowiadają m.in. właśnie przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Tym samym nawet jeśli aquapark zrobił wszystko, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przebywającym tam osobom i tak będzie musiał wypłacić odszkodowanie w razie ewentualnego wypadku. Zwolni się z tego obowiązku jedynie w 3 przypadkach – gdy szkoda powstała:

 • wyłącznie z Twojej winy,
 • z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą aquapark nie ponosi odpowiedzialności (np. z wyłącznej winy innej osoby bawiącej się w parku wodnym),
 • wskutek siły wyższej.

Aquapark musi jednak jeszcze wykazać, że któryś z tych 3 wyżej wymienionych przypadków miał miejsce. Jeśli nie zdoła tego zrobić, będzie musiał Ci wypłacić żądaną kwotę.

 Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w aquaparku?

Naprawienie szkód w takich sytuacjach jak wypadek w aquaparku sprowadza się zwykle do wypłaty odszkodowania. Aby je otrzymać, trzeba wykazać tylko 2 rzeczy:

 • że aquapark odpowiada na zasadzie ryzyka, a więc jak przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Tu wystarczy jedynie powołać się na art. 435 Kodeksu cywilnego i ewentualnie na wyroki sądów potwierdzające, że park wodny ponosi odpowiedzialność według tego przepisu,
 • szkody powstałe w związku z wypadkiem w parku wodnym – koszty i straty związane z wypadkiem.

Do kogo zgłosić się po odszkodowanie za wypadek w aquaparku?

Aquaparki posiadają ubezpieczenie OC. Oznacza to, że o odszkodowanie za wypadek w parku wodnym będziesz ubiegać się nie tyle od właściciela takiej placówki, co bezpośrednio od ubezpieczyciela aquaparku.

Musisz więc dokonać zgłoszenia, wykazując poniesione szkody i ich wysokość. Wypadku takie jak chociażby poślizgnięcie się na schodach w aquaparku, spadnięcie ze zjeżdżalni wodnej w parku itp. wiąże się ze szkodami na osobie – uszkodzeniami ciała i rozstrojem zdrowia. Wypłacone odszkodowanie może więc obejmować takie kwestie jak:

 • koszty leczenia i rehabilitacji,
 • wydatki na dojazd z i do placówek leczniczych,
 • koszty opieki,
 • utracony dochód.

Z naszego doświadczenia wynika, że wielu poszkodowanych otrzymuje niższe odszkodowanie za wypadek w aquaparku niż to, które rzeczywiście im się należy. Czasami wynika to z samego postępowania ubezpieczyciela (np. nieuwzględniania zwrotu kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych). Nieraz jest to jednak efekt niewiedzy poszkodowanych.

Ubiegając się o wypłatę odszkodowania na własną rękę, wiele osób zapomina uwzględnić niektóre roszczenia. W efekcie odszkodowanie za wypadek w parku wodnym jest niepełne, a poszkodowany część kosztów musi pokryć z własnej kieszeni.

Aby zapobiec tego typu sytuacji, musisz dokładnie prześledzić wszystkie konsekwencje materialne związane z wypadkiem i upewnić się, że niczego nie pominiesz. Do tego potrzebujesz jeszcze konkretnych dowodów, z których jasno będzie wynikać, jakie dokładnie kwoty Ci się należą i na jakiej podstawie.

Jakie jeszcze roszczenia przysługują Ci za wypadek w parku wodnym?

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku to jednak nie wszystko. Możesz jeszcze zgłosić się po dodatkowe roszczenia.

Przede wszystkim zwykle odczujesz też dotkliwie niematerialne następstwa wypadku. Mowa tu nie tylko o bólu, ale i np. o przeżyciach psychicznych związanych z całą sytuacją (strach o własne zdrowie, trauma itd.). Za takie szkody niemajątkowe też należy Ci się rekompensata – zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Co ważne, nie jest to wybór albo/albo. Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa osobne roszczenia. Jedno naprawia szkody materialne, drugie – te niemajątkowe. Oznacza to, że w wielu sytuacjach możesz domagać się obu tych kwot. Z tą tylko różnicą, że uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia jest znacznie trudniejsze – nie sposób przecież ściśle go wyliczyć. Tutaj więc może się przydać wsparcie prawnika, który zadba o to, by zadośćuczynienie za wypadek w aquaparku rzeczywiście było adekwatne do stopnia doznanych przez Ciebie krzywd.

Oprócz zadośćuczynienia możesz ubiegać się również o rentę, o ile konsekwencje wypadku okazały się na tyle poważne – np. doprowadziły do utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy albo wpłynęły na zwiększenie się Twoich potrzeb.

Z kolei przy tym najtragiczniejszym scenariuszu, a więc gdy bliska Ci osoba poniesie śmierć wskutek wypadku w aquaparku, masz prawo dochodzić wypłaty stosownego odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, a czasem także renty.

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku – podsumowanie

 1. Aquapark odpowiada na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nie musi nawet ponosić winy za wypadek. Istnieją jedynie 3 sytuacje, w których będzie w stanie zwolnić się od odpowiedzialności.
 2. Odszkodowanie za wypadek w parku wodnym możesz więc uzyskać stosunkowo łatwo. Wystarczy wykazanie, że aquapark odpowiada właśnie na zasadzie ryzyka (a więc powołanie się na odpowiedni przepis) i wykazanie wysokości poniesionych szkód.
 3. Szkody w tym przypadku sprowadzają się do kosztów związanych z doznanymi urazami. Odszkodowanie może tym samym obejmować np. zwrot kosztów leczenia i utracony dochód.
 4. Od aquaparku możesz też dochodzić dodatkowych świadczeń – przede wszystkim zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Z kolei jeśli bliska Ci osoba zmarła wskutek takiego wypadku, będzie przysługiwać Ci m.in. zwrot kosztów leczenia i pogrzebu oraz rekompensata za zerwane więzi rodzinne.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek w szkole

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w szkole – kiedy Twoje dziecko może je uzyskać?

Wysyłając swoje dziecko do szkoły, oczekujesz, że nic mu się nie stanie. Będzie przecież stale przebywać pod opieką nauczycieli i wychowawcy. Mimo wszystko nieraz dochodzi do takich zdarzeń jak choćby złamanie ręki czy skręcenie kostki. W imieniu dziecka możesz wówczas ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w szkole.

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe to nie zawsze tylko stłuczony reflektor czy wgnieciona blacha. Jeśli podczas takiego zdarzenia ucierpisz także Ty, a nie tylko samochód, z OC sprawcy możesz dostać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

O jakie roszczenia może się starać osoba poszkodowana w wyniku wypadku w aquaparku?

Za wypadek w aquaparku przysługuje Ci przede wszystkim odszkodowanie. W niektórych sytuacjach dodatkowo otrzymasz również zadośćuczynienie i rentę. Z kolei jeśli bliska Ci osoba zmarła wskutek wypadku w parku wodnym, masz prawo domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się