Odszkodowanie z oc sprawcy kolizji

Każdej osobie, która została poszkodowana w wyniku wypadku drogowego należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.  Szkody dzielimy na dwie kategorie – majątkową, czyli taką, gdzie zostaje uszkodzony np. samochód, czy motocykl i szkodę osobową, czyli taką, gdzie osoba poszkodowana została ranna w wypadku, lub zginęła.

Szkoda materialna – jak to wygląda w praktyce?

Każda osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym może dochodzić swoich roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku. Oznacza to tyle, że po odszkodowanie nie zwrócimy się bezpośrednio do własnego ubezpieczyciela, czy sprawcy kolizji, a do jego ubezpieczyciela. Najczęściej pierwsza informacja o szkodzie majątkowej przekazywana jest do ubezpieczyciela telefonicznie, chociaż duża część zakładów ubezpieczeń oferuje również możliwość powiadomienia ich o szkodzie przez formularz internetowy.

Ocenienie przez rzeczoznawcę szkód

Po zgłoszeniu szkody materialnej, poniesione w kolizji szkody muszą być wycenione. Zajmuje się tym rzeczoznawca towarzystwa ubezpieczeniowego. Są trzy sposoby na wycenienie szkód. Pierwsza z nich to przesłanie zdjęć, na których widoczne są uszkodzenia pojazdu. Na tej podstawie rzeczoznawca wyceni wartość szkody i wypłaci odszkodowanie. Drugim sposobem jest umówienie się z rzeczoznawcą na oględziny uszkodzonego pojazdu. Podczas tego spotkania rzeczoznawca dokładnie obejrzy zakres uszkodzeń i na podstawie tych oględzin otrzymamy następnie kosztorys wstępny napraw, który zostanie przesłany nam e-mailem, lub pocztą. Oczywiście podczas napraw może okazać się, że wyjdą jeszcze inne dodatkowe szkody wynikłe po kolizji. W takiej sytuacji należy ponownie skontaktować się z ubezpieczycielem, aby ustosunkowali się do nowych okoliczności i ujęli je w całkowitym kosztorysie. Ostatnim sposobem jest oddanie uszkodzonego pojazdu do ASO (Autoryzowana Stacja Obsługi) naszej marki. W ASO przeszkolony do tego pracownik sporządzi kosztorys naprawy dla ubezpieczyciela.

Pamiętaj!

Pamiętaj, aby przed ustosunkowaniem się Towarzystwa Ubezpieczeniowego do szkody nie wykonywać jakichkolwiek napraw. Może to niekorzystnie wpłynąć na wysokość odszkodowania, ponieważ dana szkoda może nie zostać zakwalifikowana jako poniesiona w kolizji.

Szkoda osobowa – odszkodowanie

A jak wygląda sprawa odszkodowania w przypadku szkody osobowej? Osoba, która została poszkodowana w kolizji może walczyć o odszkodowanie z OC sprawcy. Nie musi być to koniecznie kierowca, równie dobrze może walczyć o swoje roszczenia pasażer, rowerzysta, czy pieszy. Polskie prawo przewiduje wiele roszczeń, o które może starać się osoba, która odniosła szkodę osobową, między innymi:

  • Na podstawie art. 444 § 1 k.c. – zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym,  a także zwrot kosztów leczenia, koszt potrzebnych lekarstw, czy transportu osoby poszkodowanej.
  • Na podstawie art. 361 § 2 k.c. – zwrot sumy utraconych zarobków za okres niesprawności po wypadku, które poszkodowany stracił nie mogąc wykonywać swojej pracy z powodu niesprawności po wypadku.
  • Na podstawie art. 444 § 2 k.c. - renta, która związana jest z większymi potrzebami finansowymi wynikłymi z powodu długotrwałego leczenia, czy rehabilitacji. w/w renta ma za zadanie wyrównać różnicę pomiędzy dochodami poszkodowanego przed wypadkiem, a zmniejszonymi dochodami po wypadku.
  • Na podstawie art. 447 k.c. – jednorazowe świadczenie, które ma za zadanie pokryć koszty związane z przekwalifikowaniem się lub założeniem działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa.

Zgłaszając ubezpieczycielowi szkodę osobową ważne jest, aby bardzo szczegółowo uzasadnić swoje roszczenia.

Zgłaszanie szkody osobowej – znajomość prawa

Zgłaszając szkodę osobową, poszkodowany powinien dokładnie wiedzieć jakie prawa mu przysługują i jakie dokładnie ma roszczenia względem ubezpieczyciela. Często zdarza się tak, że poszkodowany sam nie wie do końca, o jakie roszczenie chce się starać, lub w ogóle nie wie, że ma takie prawo. Dlatego warto jest skorzystać z pomocy Kancelarii Prawnych, które na przejrzystych i korzystnych warunkach zaoferują swoją pomoc. Jedną z lepszych na rynku jest Kancelaria Solace, która ma już duże doświadczenie w tego typu sprawach.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.