Odszkodowanie za stan wojenny

13 grudnia 1981 roku może kojarzyć się z jedną datą – z wprowadzeniem stanu wojennego. Był to niezwykle trudny czas dla Polaków, którzy nie godzili się na ówczesny stan rzeczy. Okres, w którym opozycjoniści i przeciwnicy władzy byli internowani (w czasach PRL internowano ponad 10 tysięcy osób), ale mogli odczuwać oni również inne represje, niekoniecznie na jakiejkolwiek podstawie prawnej. Dziś, gdy czasy te są już odległe, a ustrój zmienił się, osoby, które były represjonowane, czy internowane mogą starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane wtedy krzywdy.

Wysokość roszczeń osób, które były internowane

Ciężko jednoznacznie określić wysokość roszczeń, o które mogą starać się osoby, które były internowane w czasach PRL, bowiem wpływ na to mają okoliczności całego zdarzenia. Największym problemem jest wycenienie krzywd, często niematerialnych sprzed kilkudziesięciu lat na wartość pieniężną. Poszkodowany może jednak liczyć na odszkodowanie za internowanie wyliczone jako suma utraconych zarobków w czasie, kiedy był internowany. Przykładową okolicznością, która może mieć znaczenie na zwiększenie kwoty pieniężnej jest pogorszenie zdrowia spowodowane samym internowaniem, czy przetrzymywaniem takiej osoby w złych warunkach, które się do tego przyczyniły. Jednakże w związku z tym, że są to czasy dość odległe, udowodnienie pewnych rzeczy, na przykład jak w/w pogorszenie stanu zdrowia może być dzisiaj bardzo trudne. Warto wspomnieć, że w przypadku śmierci osoby, która była internowana i mogłaby dochodzić swoich roszczeń, uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców osoby zmarłej.

Inne represje w czasach stanu wojennego

Oczywiście oprócz internowania w czasach stanu wojennego stosowano inne represje w stosunku do obywateli, którzy mogą dziś dochodzić odszkodowania za represje. Przykładem może być na przykład gnębienie kogoś w pracy, czy pogarszanie warunków jej wykonywania, znany jest przykład pewnego taksówkarza, który ze względu na swoje poglądy był kierowany jedynie na nocne zmiany, gdzie był zastraszany przez bliżej nieokreślone osoby w czasie pracy. Kolejnym przykładem może być wyrzucenie z pracy pracownika z powodu jego poglądów politycznych. Wyjątkowo dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia osób, wobec których nie toczyło się żadne postępowanie, a mimo to w ramach represji osoba taka zostawała pozbawiona wolności. Często bowiem było tak, że represje były pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych. Jednakże w każdym przypadku należy udowodnić, że represje te były następstwem działalności na rzecz Państwa Polskiego.

Kancelaria Prawna na pomoc osobom poszkodowanym w czasach stanu wojennego i PRL

Sprawy związane z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem za represje w czasach PRL, czy za internowanie mogą być niezwykle skomplikowane, m.in. ze względu na to, że od tego czasu minęło wiele lat, co ma wpływ na trudność sprawy. W związku z tym wskazana jest bardzo dobra znajomość prawa, która pozwoliłaby uczciwie walczyć o swoje prawa, w szczególności biorąc pod uwagę, że każda sprawa jest indywidualna i każdej z nich towarzyszą inne okoliczności. Dlatego w walce o odszkodowanie za czasy PRL polecamy nawiązanie współpracy z naszą kancelarią, która ma duże doświadczenie w tego typu sprawach. Wiemy jakie podjąć działania, aby wywalczyć należne pieniądze.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.