Baza wiedzy

Potrącenie pieszego na pasach – odszkodowanie

Prawniczka Joanna Szymanowska | 26.11.2021

potrącenie pieszego na pasach odszkodowanie

Przechodzisz w wyznaczonym do tego miejscu, wcześniej rozglądając się w lewo i w prawo. Wydaje się, że jest bezpiecznie, jednak nagle znikąd pojawia się samochód. Nie jesteś w stanie zareagować i dochodzi do wypadku. Zapewne wiesz, że za potrącenie na pasach należy Ci się odszkodowanie. Jak w takim razie możesz je uzyskać i jaką kwotę otrzymasz?

Jakie konsekwencje grożą kierowcy za potrącenie pieszego na pasach?

Każdy kierowca zdaje sobie sprawę, że w okolicach przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną ostrożność. Niestety taka wiedza niekoniecznie przekłada się na praktykę. Potrącenia pieszych nie należą do rzadkości. Czasem jest to efekt nieuważności, innym razem jazdy niezgodnej z przepisami. Zdarza się też, że taki wypadek powoduje kierowca wsiadający do auta pod wpływem alkoholu.

We wszystkich tych sytuacjach musi liczyć się z konkretnymi konsekwencjami. Wprawdzie ten blog skupia się przede wszystkim na kwestiach odszkodowań. Warto jednak wspomnieć, że sama odpowiedzialność cywilna to nie wszystko, na co naraża się nieodpowiedzialny kierowca.

Może ponieść również odpowiedzialność karną, choć nie zawsze, a pod warunkiem, że spełnia wymogi przewidziane przez przepisy Kodeksu karnego. Jeśli więc spowoduje wypadek, choćby nieumyślnie, a Ty w efekcie doznasz obrażeń ciała, może zostać pozbawiony wolności nawet na 3 lata (art. 177 § 1 KK). Z kolei jeśli takie działanie doprowadzi do śmierci, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności (art. 177 § 2 KK).

Jeszcze ostrzejsza kara dotyczy kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. W takiej sytuacji już nawet przy spowodowaniu obrażeń, które nie kwalifikują się jako ciężki uszczerbek na zdrowiu, przewidziano karę pozbawienia wolności do 4,5 roku. W przypadku poważniejszych obrażeń lub śmierci będzie to natomiast nawet 12 lat. Kierowca musi się też liczyć z karami finansowymi i odebraniem mu prawa jazdy.

Potrącenie pieszego na pasach a odszkodowanie z OC

Jeśli jesteś poszkodowanym pieszym, to z Twojego punktu widzenia najważniejszą kwestią prawdopodobnie jest nie odpowiedzialność karna, a odszkodowawcza. Nie ma przecież co ukrywać – wypadek na pasach wiąże się nie tylko z bólem i obrażeniami, ale i z wieloma wydatkami. Musisz zapłacić za leki, specjalistyczną opiekę, rehabilitację, a często ponieść i wiele dodatkowych kosztów.

Trudno jednak oczekiwać, że pokryjesz je z własnej kieszeni. W końcu to kierowca jest winny całemu zajściu. Zresztą w tym przypadku wina nie jest nawet warunkiem koniecznym, bo odpowiedzialność przebiega na zasadzie ryzyka.

Co to oznacza w praktyce? Kierowca będzie odpowiadał za wypadek praktycznie zawsze, nawet jeśli nie ponosi za niego winy. Z konieczności zapłaty odszkodowania zwolni się tylko, jeśli udowodni, że do zdarzenia doszło:

 • wyłącznie z Twojej winy,
 • wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności,
 • wskutek siły wyższej.

Co jednak ważne, samo przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody (np. przejście przez pasy bez rozejrzenia się) to nie to samo co ponoszenie wyłącznej winy. Pamiętaj więc, że nawet jeśli odpowiedzialność za zdarzenie częściowo leży po Twojej stronie, to nie oznacza, że nie masz prawa do odszkodowania. Jego wysokość może co najwyżej zostać obniżona.

Jakie świadczenia przysługują osobie potrąconej na pasach?

Po należne Ci pieniądze będziesz zgłaszać się nie tyle do samego kierowcy, co do jego ubezpieczyciela. Ten natomiast zwykle wypłaci Ci nie tylko odszkodowanie. W zależności od konkretnego przypadku może Ci się należeć znacznie więcej, w tym:

Z kolei jeśli bliska Ci osoba zmarła wskutek potrącenia na pasach, to masz prawo ubiegać się o:

Jaka jest wysokość odszkodowania dla pieszego?

Wiesz już, że możesz domagać się wielu dodatkowych świadczeń. To jednak odszkodowanie wciąż pozostaje tym podstawowym. Pewnie zastanawiasz się więc, jakiej kwoty możesz się spodziewać.

Zasada jest stosunkowo prosta – odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach powinno odpowiadać wszystkim szkodom, jakie poniesiesz w związku z wypadkiem, o ile są to tzw. normalne następstwa wypadku, czyli można uznać je za koszty celowe i konieczne.

Do tej kategorii należą m.in.:

 • wydatki na leczenie i rehabilitację,
 • koszty dojazdu do placówek medycznych,
 • koszty opieki,
 • suma odpowiadająca wydatkom potrzebnym do przekwalifikowania się,
 • utracone dochody.

Wysokość odszkodowania będzie więc tak naprawdę zależeć od tego, jakie były konsekwencje wypadku. Odszkodowanie zawsze wiąże się przy tym ze szkodą majątkową, co oznacza, że jego wysokość da się dokładnie wyliczyć – wystarczy zsumować ze sobą wszystkie te koszty i ewentualne straty finansowe.

Nie ma tu więc jednej konkretnej odpowiedzi na pytanie, jak wysokie odszkodowanie Ci przysługuje. Musisz jednak pamiętać, że to Ty masz obowiązek wykazania wielkości poniesionych szkód. Twoim zadaniem będzie więc zbieranie faktur, rachunków oraz innych dowodów, na podstawie których wykażesz, ile tak naprawdę Ci się należy.

Sytuacja będzie natomiast o wiele bardziej skomplikowana w przypadku zadośćuczynienia, które rekompensuje Ci ból i przeżycia psychiczne. W tym przypadku nie ma mowy o ścisłych wyliczeniach. To, jaka kwota za potrącenie pieszego na pasach będzie odpowiednia, ustala się po przeanalizowaniu Twojej sytuacji i przy uwzględnieniu wielu czynników – np. Twojego wieku, rozległości cierpień i negatywnych skutków wypadku.

Gdzie zgłosić się po wypłatę odszkodowania za potrącenie pieszego?

Każdy kierowca powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Z tego powodu po odszkodowanie i pozostałe świadczenia zgłosisz się do jego ubezpieczyciela.

Zgłoszenia zwykle możesz dokonać na kilka sposobów – m.in. drogą mailową, telefoniczną lub przy użyciu specjalnego formularza online. Sposoby te mogą się jednak różnić między konkretnymi zakładami ubezpieczeń. Najlepiej więc, gdy sprawdzisz na stronie ubezpieczyciela, jakie masz możliwości.

Musisz pamiętać o dołączeniu odpowiednich dokumentów, przede wszystkim potwierdzających wysokość poniesionych przez Ciebie szkód i ewentualnych krzywd. Znaczenie będą mieć tu rachunki i faktury, dokumentacja medyczna, a w razie gdy ubiegasz się także o zwrot utraconych dochodów – np. umowa o pracę lub kontrakt.

Po dokonaniu zgłoszenia ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie w ciągu 30 dni. Przy bardziej skomplikowanych sprawach termin ten może się jednak wydłużyć.

Zdarzają się też przypadki, gdy mimo ciążącego na nim obowiązku, kierowca nie ma ważnego OC. Nieraz dochodzi też do sytuacji, gdy po spowodowaniu wypadku sprawca ucieka z miejsca zdarzenia, więc nie wiesz, do jakiego ubezpieczyciela zgłosić się po pieniądze. W żadnym z tych przypadków nie musisz jednak pokrywać szkód z własnej kieszeni. Właśnie z uwagi na takie sytuacje funkcjonuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli więc sprawca jest nieznany lub nie ma ważnego OC, to do UFG zgłaszasz poniesione szkody. Możesz to zrobić za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela oferującego polisy OC.

 

Potrącenie pieszego na pasach a odszkodowanie – podsumowanie

 1. Potrącenie pieszego na pasach wiąże się dla kierowcy z konkretnymi konsekwencjami. Może ponieść nawet odpowiedzialność karną. Za spowodowanie wypadku przewidziano do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli natomiast kierowca był nietrzeźwy, maksymalna kara wynosi aż 12 lat.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza kierowcy kształtuje się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nie musi on nawet ponosić winy za wypadek. Z obowiązku wypłaty odszkodowania zwolni się tylko, jeśli udowodni, że szkoda powstała wyłącznie z Twojej winy, z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności albo wskutek siły wyższej.
 3. Wypłacone Ci odszkodowanie powinno odpowiadać wszystkim szkodom, jakie poniesiesz w związku z wypadkiem, o ile można je uznać za jego tzw. normalne następstwa.
 4. Dodatkowo może przysługiwać Ci także zadośćuczynienie oraz renta. Jeśli natomiast bliska Ci osoba zmarła wskutek potrącenia na pasach, masz prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie, rentę alimentacyjną, zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów pogrzebu i leczenia.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka winy

Baza wiedzy

Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji – zasada ryzyka i zasada winy

Czy wiesz, że nie zawsze odpowiadasz za wypadek na tych samych zasadach? Wszystko zależy od tego, kto jeszcze w nim uczestniczył. Przepisy przewidują odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka i winy.

zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Baza wiedzy

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Po wypadku komunikacyjnym należy Ci się znacznie więcej niż tylko odszkodowanie. Możesz otrzymać także zadośćuczynienie, które wynagrodzi Ci wszystkie krzywdy.

roszczenia dla rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym

Baza wiedzy

Śmiertelny wypadek komunikacyjny – jakie roszczenia przysługują członkom rodziny zmarłego?

Wypadki komunikacyjne niestety czasem kończą się śmiercią. Oczywiście żadne pieniądze nie są w stanie zwrócić czyjegoś życia ani załagodzić bólu po stracie. Przepisy przewidują jednak konkretne roszczenia dla rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym, które mają stanowić przynajmniej częściową rekompensatę.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się